Algemeen

UITNODIGING


Ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap
van het 1e team in de 1e klasse C van de MLBB

Har Kanters

Max Bouwens

Sef Beeren

evenals het behaalde kampioenschap van het
6e team in de 5e klasse B van de MLBB

Ton Beckers

Har Coumans

Jan Kanters

André Suntjens

stellen wij u in de gelegenheid om deze
spelers te feliciteren op
woensdag 9 mei 2018 van 20.00 - 21.00 uur
in Café Kanters, Maasstraat 5 te Ool-Herten.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Hoogachtend,

Bestuur Biljartclub D.M.B.
|Doorsturen